Các khóa học đã đăng ký

LINKING WORDS FOR IELTS ( P.1)

Top 150 linking words ăn điểm và phù hợp nhất để các bạn sử dụng cho mọi bài essays hoặc bài nói speaking. Có thể nói đây gần như là tất cả những gì bạn nên học và nên cần có để làm tăng band điểm IELTS.

1. Stating Your Opinion:

In my opinion,

It seems to me that
According to me,From my perspective
In my view,I Believe
To me,To my way of thinking
From my point of view,I suppose
I thinkI realize
I understandI imagine

2. Giving Examples:

For example,For instance,In other words,To illustratenamely
aslikeTo paraphrasethat is

3. Comparing:

Similar toAs…asalsoEither…orIn the same way,
Neither…norAt the same timeJust asresemble

4. Contrasting:

However,ButOn the contrary,On the other handDiffer from
Although/ ThoughOtherwise

Instead


Alternatively,Even though

5. Generalizing:

Generally,Generally speaking,Overall,On the whole,In general,By and large,It seems to me that
I believeAll in allBasically,Essentially,as a ruleAll things consideredFor the most part

Cũ hơn Mới hơn


Danh mục tin tức

Từ khóa

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về SIMPace, về các khóa học, về các hoạt động tại SIMPace?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để chương trình học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!