Các khóa học đã đăng ký

Tin tức & Sự kiện

Các khóa học nổi bật

Chương trình: SMEPace
Thời gian đào tạo: Hè 2024
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫
Chương trình: Khác
Thời gian đào tạo: 108 giờ
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫
Chương trình: SMEPace
Thời gian đào tạo: 216 - 324 giờ
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫
Chương trình: SMEPace
Thời gian đào tạo: 150 giờ
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫
Chương trình: SMEPace
Thời gian đào tạo: 144 giờ
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫
Chương trình: SIMPace
Thời gian đào tạo: Hè 2023
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫

Học sinh tiêu biểu

SIMPace Việt Nam tự tin giúp học viên có một hành trang kiến thức đầy đủ cùng những kĩ năng cần thiết cho bất kỳ cuộc thi tiếng Anh nào.

Đánh giá của học viên