Các khóa học đã đăng ký

Nội quy chung

NỘI QUY CHUNG 

 1. SIMPace giữ thẩm quyền duy nhất trong việc chỉ định lịch trình lớp học và giáo viên tương ứng với trình độ của học viên.
 2. Những học viên mới - bắt buộc phải làm bài kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào và định hướng chương trình học.Vắng mặt
 3. Đến muộn/ vắng mặt/ hoặc không nghiêm túc làm tất cả các kĩ năng

  (Nghe, Nói, Đọc, Viết) trong bài kiểm tra thực nghiệm ( Mocktest ). SIMPace yêu cầu tỉ lệ tham gia bài kiểm tra thực nghiệm là 100%

 4. Học viên cần tắt điện thoại hoặc để chế độ rung trong lớp. Có thể xin ra ngoài để nghe điện thoại. 
 5. Trong trường hợp học viên tham gia <1/3 khoá học mà muốn bảo lưu do có lý do chính đáng học viên cần viết đơn xin bảo lưu và đơn bảo lưu này phải được sự chấp nhận của Trung tâm. Thời hạn bảo lưu là 3 tháng kể từ ngày được chấp nhận bảo lưu.
 6. SIMPace không có chính sách hoàn lại học phí trong mọi trường hợp.
 7. Về trường hợp VẮNG MẶT
 • Học viên đến lớp muộn 15 phút được xem như là vắng mặt không lý do. Giáo viên không dạy học nếu học viên đến muộn. 
 • Trường hợp học viên phải vắng mặt do những tình huống không thể tránh khỏi, học viên phải xin ý kiến Ban quản lý Trung Tâm trước khi buổi học bắt đầu ít nhất 1/2 ngày. 
 • Học viên nghỉ quá 15% số buổi của khoá học hoặc nhận được 5 thông báo về vi phạm quy định học tập, SIMPace English sẽ không bảo đảm chất lượng học và kết quả đầu ra của học viên. Nếu học viên nghỉ quá 30% số buổi của khoá học sẽ bị huỷ khoá học. 
 • Học viên cần tắt điện thoại hoặc để chế độ rung trong lớp. Có thể xin ra ngoài để nghe điện thoại. 

 

Các quy định trên áp dụng cho tất cả các khoá học tại SIMPace, trừ khóa học IELTS Intensive 6 tuần. Vì vậy, khi học viên đã đăng kí học thì SIMPace sẽ mặc định là học viên đã tìm hiểu, cân nhắc đầy đủ và đồng ý tuân thủ các quy định trên.

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về SIMPace, về các khóa học, về các hoạt động tại SIMPace?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để chương trình học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!