Các khóa học đã đăng ký

Lịch học

THỜI KHOÁ BIỂU SMEPACE
 2pm-5pm / 6pm-9pm2pm-5pm / 6pm-9pm2pm-5pm / 6pm-9pm
PRE-IELTS                        [Entry Score]                Mocktest2.0                          ATuesdayThursdaySaturday
1st weekVocabulary   I    PracticeListening  I  SpeakingReading  I  Writing
2nd weekMocktestListening  I  SpeakingReading  I  Writing
BWednesdayFridaySunday
1st weekVocabulary   I    PracticeListening  I  SpeakingReading  I  Writing
2nd weekMocktestListening  I  SpeakingReading  I  Writing
IELTS 5.5+                        [Entry Score]                 Mocktest                          /IELTS 3.5                         ATuesdayThursdaySaturday
1st weekVocabulary   I    PracticeListening  I  SpeakingReading  I  Writing
2nd weekMocktestListening  I  SpeakingReading  I  Writing
BWednesdayFridaySunday
1st weekVocabulary   I    PracticeListening  I  SpeakingReading  I  Writing
2nd weekMocktestListening  I  SpeakingReading  I  Writing

IELTS 6.0-6.5+                     

[Entry Score]                        Mocktest                         /IELTS 5.0                         

ATuesdayThursdaySaturday
1st weekVocabulary   I    PracticeListening  I  SpeakingReading  I  Writing
2nd weekMocktestListening  I  SpeakingReading  I  Writing
BWednesdayFridaySunday
1st weekVocabulary   I    PracticeListening  I  SpeakingReading  I  Writing
2nd weekMocktestListening  I  SpeakingReading  I  Writing

IELTS 7.0+                       

[Entry Score]                         Mocktest                              /IELTS 6.0                         

ATuesdayThursdaySaturday
1st weekVocabulary   I    PracticeListening  I  SpeakingReading  I  Writing
2nd weekMocktestListening  I  SpeakingReading  I  Writing
BWednesdayFridaySunday
1st weekVocabulary   I    PracticeListening  I  SpeakingReading  I  Writing
2nd weekMocktestListening  I  SpeakingReading  I  Writing
Note.*12week per course                                                                                                                                                                                                    *1 Set of Mock test for 2 weeks    

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về SIMPace, về các khóa học, về các hoạt động tại SIMPace?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để chương trình học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!