Các khóa học đã đăng ký

HOW MANY TYPES OF ESSAYS ARE THERE IN IELTS WRITING TASK 2

𝐇𝐨𝐰 𝐌𝐚𝐧𝐲 𝐓𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐄𝐬𝐬𝐚𝐲𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐬𝐤 𝟐?

In the IELTS writing task 2, you are given an essay question which must be written in minimum 250 words and for this, you are given 40 minutes time. There are different types of essays asked in the IELTS writing task 2. Let us discuss the different types of IELTS essays in detail:

𝟏. 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐩𝐢𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐄𝐬𝐬𝐚𝐲

𝟐. 𝐀𝐠𝐫𝐞𝐞/𝐃𝐢𝐬𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞 𝐄𝐬𝐬𝐚𝐲

𝟑. 𝐓𝐰𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐄𝐬𝐬𝐚𝐲

𝟒. 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭 𝐄𝐬𝐬𝐚𝐲

𝟓. 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐄𝐬𝐬𝐚𝐲

𝟔. 𝐂𝐚𝐮𝐬𝐞𝐬 (𝐑𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬) 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐄𝐬𝐬𝐚𝐲

𝟕. 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐝𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐄𝐬𝐬𝐚𝐲

Parents and students please register at: http://happyday.smepace.vn/ to participate in the workshop on IELTS Writing Task 2 and get numerous interesting gifts.

Like and follow fanpage to get more IELTS tips ♥️♥️♥️


Cũ hơn Mới hơn


Danh mục tin tức

Từ khóa

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về SIMPace, về các khóa học, về các hoạt động tại SIMPace?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để chương trình học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!