Các khóa học đã đăng ký

9 CẤU TRÚC GIÚP NĂNG ĐIỂM IELTS WRITING

Theo thạc sĩ Nguyễn Như Ý, Đại học Monash, Australia, thí sinh có thể cải thiện điểm bài thi Writing task 2 của IELTS với 9 cấu trúc câu.

1. It is true that + mệnh đề: Sự thật là

2. I firmly believe that + mệnh đề: Tôi ủng hộ quan điểm rằng

3. It seems clear that + mệnh đề + for several reasons: Rõ ràng là... vì nhiều lý do khác nhau

4. Is crucial in V-ing: Là vô cùng quan trọng khi

5. Chủ ngữ + has its (own) advantages and disadvantages: Có những ưu điểm và nhược điểm riêng (của nó)

6. Chủ đề + have/has the propensity for V-ing: Có xu hướng là

7. It has been proven that + mệnh đề: Đã chứng minh được rằng

8. This gives rise to: Điều này gây nên

9. It is + N’s responsibility to + V: Trách nhiệm của


Cũ hơn Mới hơn


Danh mục tin tức

Từ khóa

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về SIMPace, về các khóa học, về các hoạt động tại SIMPace?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để chương trình học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!