Các khóa học đã đăng ký

5 SILLY THINGS YOU SAY TO DECREASE YOUR IELTS SPEAKING BAND SCORE

𝟓 𝐒𝐢𝐥𝐥𝐲 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐘𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐲 𝐓𝐨 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞

On the day of your IELTS speaking exam, you are nervous and due to this nervousness, you are likely to make some silly mistakes. Being aware of such silly errors in order to prevent speaking faulty statements can help you to avoid getting lowered band score in IELTS speaking. So, let us find out what these silly mistakes are and what you should do to avoid them.

𝟏. 𝐎𝐯𝐞𝐫 𝐔𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐈𝐝𝐢𝐨𝐦𝐬

𝟐. 𝐔𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞𝐥𝐲

𝟑. 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐔𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐕𝐨𝐜𝐚𝐛𝐮𝐥𝐚𝐫𝐲

𝟒. 𝐋𝐨𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐬 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞𝐥𝐲

𝟓. 𝐒𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐎𝐟𝐟-𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜

Like and follow fanpage to get more IELTS tips ♥️♥️♥️


Cũ hơn Mới hơn


Danh mục tin tức

Từ khóa

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về SIMPace, về các khóa học, về các hoạt động tại SIMPace?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để chương trình học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!